קטאר - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בקטאר, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בקטאר אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים