ערב הסעודית - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בערב הסעודית, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בערב הסעודית אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים