סרביה - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בסרביה, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בסרביה אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים