מוצא אתני סיירה ליאוני - המדינות בהן הוא נפוץ
המוצא האתני סיירה ליאוני נפוץ במדינות הבאות, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מוצא אתני אחר
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA אשר הינם ממוצא אתני סיירה ליאוני במדינה.
הצגת כל המדינות
מוצא אתני סיירה ליאוני
תושבי סיירה לאון משתייכים ל-16 קבוצות אתניות נפרדות, כאשר הגדולות מביניהן הן המנדה והטמנה. במאה ה-16, סיירה לאון הפכה למרכז התובלה העיקרי של סחר העבדים האפריקאי. יותר ממאה לאחר מכן, עבדים משוחררים מצפון אמריקה חזרו לאזור על מנת להקים מושבות צעירות. מוצאם האתני של אנשים ממוצא אפריקאי המתגוררים בקאריביים וביבשת אמריקה מגיע, לעתים קרובות, מסיירה לאון. מעל לשני שליש מתושבי סיירה לאון עוסקים בחקלאות קיום. הגידול החשוב ביותר הוא האורז, המוגש בכל ארוחה; בתרבות של סיירה לאון, הארוחה אינה שלמה ללא אורז.