סלובקיה - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בסלובקיה, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בסלובקיה אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים