ספרד - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בספרד, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בספרד אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים