שבדיה - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בשבדיה, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בשבדיה אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים