בלגיה - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בבלגיה, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בבלגיה אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים