קליפורניה - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בקליפורניה, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת בארה''ב
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בקליפורניה אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים