קנדה - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בקנדה, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בקנדה אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים