קונטיקט - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בקונטיקט, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת בארה''ב
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בקונטיקט אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים