דלוואר - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בדלוואר, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת בארה''ב
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בדלוואר אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים