דנמרק - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בדנמרק, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בדנמרק אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים