מחוז קולומביה - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר במחוז קולומביה, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת בארה''ב
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA במחוז קולומביה אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים