הוואי - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בהוואי, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת בארה''ב
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בהוואי אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים