אידהו - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר באידהו, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת בארה''ב
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA באידהו אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים