אירלנד - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר באירלנד, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA באירלנד אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים