קנזס - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בקנזס, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת בארה''ב
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בקנזס אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים