מרילנד - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר במרילנד, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת בארה''ב
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA במרילנד אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים