מיזורי - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר במיזורי, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת בארה''ב
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA במיזורי אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים