הולנד - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בהולנד, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בהולנד אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים