נבאדה - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בנבאדה, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת בארה''ב
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בנבאדה אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים