ניו המפשיר - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בניו המפשיר, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת בארה''ב
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בניו המפשיר אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים