ניו יורק - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בניו יורק, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת בארה''ב
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בניו יורק אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים