צפון דקוטה - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בצפון דקוטה, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת בארה''ב
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בצפון דקוטה אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים