נורבגיה - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בנורבגיה, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בנורבגיה אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים