אורגון - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר באורגון, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת בארה''ב
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA באורגון אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים