רוד איילנד - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר ברוד איילנד, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת בארה''ב
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA ברוד איילנד אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים