דרום אפריקה - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בדרום אפריקה, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בדרום אפריקה אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים