ארצות הברית - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בארצות הברית, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בארצות הברית אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים