יוטה - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר ביוטה, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת בארה''ב
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA ביוטה אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים