ורמונט - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בורמונט, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת בארה''ב
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בורמונט אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים