וושינגטון - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בוושינגטון, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת בארה''ב
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בוושינגטון אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים