ויומינג - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בויומינג, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת בארה''ב
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בויומינג אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים