אלבמה - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר באלבמה, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת בארה''ב
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA באלבמה אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים