ארקנסו - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בארקנסו, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת בארה''ב
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בארקנסו אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים