אוסטרליה - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר באוסטרליה, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA באוסטרליה אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים