ג'ורג'יה - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בג'ורג'יה, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת בארה''ב
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בג'ורג'יה אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים