הודו - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בהודו, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בהודו אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים