איווה - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר באיווה, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת בארה''ב
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA באיווה אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים