מיין - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר במיין, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת בארה''ב
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA במיין אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים