בריטניה - המוצאים האתניים השכיחים
אלה הם המוצאים האתניים השכיחים ביותר בבריטניה, על סמך נתוני המשתמשים של MyHeritage DNA.
בחר מדינה אחרת
האחוזים מייצגים את שיעור משתמשי MyHeritage DNA בבריטניה אשר משתייכים למוצא האתני המצוין.
הצגת כל המוצאים האתניים